ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, Η ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Α'

Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, Η ΘΕΙΑ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ