ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

ΟΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Β'

ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΟΣ ΠΟΛΥΣ